sobota, 26 października 2013


"S" śląskiej służby zdrowia będzie manifestować w Warszawie Około 700 związkowców z "Solidarności" służby zdrowia z województwa śląskiego ma w czwartek manifestować w Warszawie, protestując przeciwko pogarszaniu się dramatycznej sytuacji służby zdrowia i jej pracowników. Największy sprzeciw związkowców wzbudzają planowane zmiany w rozdziale 4. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - wydłużenie czasu pracy wszystkich pracowników medycznych bez zwiększenia wynagrodzenia, pozbawienie dodatków za pracę w niedziele i święta, dodatków za wysługę lat i nagród jubileuszowych. "Solidarność" służby zdrowia domaga się też wstrzymania wejścia w życie ustawy o restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej w obecnej formie, zaniechania powszechnego przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej, odejścia od rygorystycznego przestrzegania zasad kontraktowania ze względu na trudności w spełnieniu wymogów oraz zapewnienia pełnej obsady w ambulatoriach i zespołach wyjazdowych karetek. Związkowcy chcą też pełnej i natychmiastowej realizacji zaległych indywidualnych roszczeń pracowniczych, przekazywania w całości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zwiększenia nakładów na pomoc społeczną. Petycje, w których domagają się spełnienia tych postulatów, zostaną w czwartek podczas manifestacji wręczone wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi oraz ministrowi zdrowia Leszkowi Sikorskiemu. Przemarsz spod Torwaru do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia rozpocznie się o godz. 12. Oprócz pracowników służby zdrowia, w manifestacji wezmą też udział przedstawiciele innych branż. Przeciwko zasadom kontraktowania świadczeń medycznych w 2004 roku Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" zaprotestował już 19 września w liście do ministra Sikorskiego. W śląskich placówkach służby zdrowia rozwieszono też 1000 plakatów informujących o konsekwencjach nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Informację przygotował http://www.infosekret.pl - Prywatny Detektyw